Veiklos sritys - Kolektyvai - CHORAS „DO-DIEZ“

2019-11-25

 


APIE MUS

Mišrus kamerinis choras „Do-diez" - tai dainingų, linksmų, ryškių ir ambicingų dainininkų kolektyvas. Nemaža koncertinė patirtis bei įvairaus žanro bei stiliaus kūrinių atlikimas, leidžia kolektyvui būti lankstiems, mobiliems bei inovatyviems šiandieninėje kultūrinėje terpėje.
 

CHORO ISTORIJA

Choras "Do-diez" susibūrė 2010 metų balandžio mėn. Jo įkūrėja ir ilgametė vadovė - Laima Mažuolytė. 2010 m. gruodžio mėn. choristai paruošė koncertinę programą su Lietuvos kameriniu orkestru ir koncertavo Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų įteikimo ceremonijoje Kaišiadorių katedroje. Kolektyvas parengė koncertinę programą su styginių trio, kurią atliko liuteronų bažnyčioje Palamusėje, Estijoje. 2013 m. choras dalyvavo Lietuvos suaugusių chorų konkurse ir buvo įvertintas II laipsnio diplomu, suteikta II kvalifikacinė kategorija pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus.

Choras dalyvavo 2012 m., 2017m., 2018 m. Vakarų Lietuvos krašto dainų šventė Klaipėdoje; 2013 m., 2019 m. Respublikinė dainų šventė Zarasuose; 2014 m. Lietuvos dainų šventėje "Čia - mano namai" Vilniuje, 2015 m. Vilniaus Gospel festivalyje, 2015 m., 2016 m. edukacinis projekte „Klasika visiems“, II ir V chorų festivaliuose šv. Cecilijos garbei Elektrėnų bažnyčioje, 2017 m. kalėdiniame labdaros koncerte su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestru Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, 2018 m. dainų šventėje "Vienybė težydi!" Vilniuje. 2018m. Vasario 16d. Choras Do-diez dalyvavo Kaišiadorių krašto Metų apdovanojimų šventėje, kurioje bendrą programą paruošė kartu su dainininke Bjelle. 
 

MŪSŲ PARTNERIAI

Choras bendradarbiauja su Naujosios Akmenės choru (vadovė Meilutė Girskienė). 2016 m. Abu chorai giedojo Mišiose ir koncerte Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje, 2017 m. Kaišiadorių katedroje, Kykolių Švč.Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčioje.

Taip pat bendradarbiauja su Vievio kameriniu choru „Con moto“ (vadovė Audronė Stepankevičiūtė). Choras 2014-2018 m. dalyvavo chorų festivalyje-konkurse „Mūsų dainose“ Vievyje, 2017 m. chorvedžių D. Beinarytės ir R. Gelgotienės vedamuose seminaruose-mokymuose, 2018m. Dalyvavo Profesoriaus Liongino Abariaus kūrybiniame vakare. 
 

CHORAS ŠIANDIEN

Šiuo metu choras "Do-diez" aktyviai koncertuoja atlikdamas sakralinę muziką įvairiose bažnyčiose (Pivašiūnuose, Žasliuose, Kietaviškėse, Kykoliuose, Elektrėnuose ir kt.). Taip pat rengia šventinę-koncertinę programą kartu su Kaišiadorių meno mokyklos simfoniniu, skirtą choro 10-ties metų jubiliejui.

 

2015-05-22

Choro DO-DIEZ gimtadienio koncertas
2014-04-23

Kultūros centro choro „Do-diez“ koncertas