2020-07-01

Konkursas Kaišiadorių kultūros centro direktoriaus pavaduotojo kultūrinei veiklai pareigoms užimti


Pavaduotojo pareigybės paskirtis – Centro funkcijoms, uždaviniams ir pareigoms vykdyti, organizuoti, planuoti, derinti ir koordinuoti Centro kultūrinį, mėgėjų meno ir projektinį darbą.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Gebėti organizuoti pavaldinį darbą.
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją.
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatas.
6. Išmanyti Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybės globos pagrindų įstatymą.
7. Išmanyti Lietuvos kultūros centrų įstatymą.
8. Išmanyti Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymą.
9. Mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą.
10. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.


Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai pateikiami el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį)
Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius
pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).


Dokumentai teikiami iki 2020 m. liepos 14 d. el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).
Išsamesnė informacija telefonu (8 346) 51 227 arba el. paštu: info@kaisiadoriukc.lt

 

 

 

į viršų

 

atgal