Komisijos ir darbo grupės - KMC kultūros taryba

2013-10-15
 

Nariai:
Lina Urbanavičienė,
Jurgita Gustainienė,
Laima Morkūnienė,
Saulius Jankauskas.

Tarybos uždaviniai ir funkcijos:
Taryba svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptaria naujausias meno programas, teikia siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros.
Teikia rekomendacijas planuojant kultūros ir meno centro veiklą.
Aktyviai dalyvauja centro veiklos rėmėjų paieškoje.
Formuoja teigiamą kultūros ir meno įvaizdį.